Myślniki itd.

czyli o poziomych kreskach: myślniku (pauzie i półpauzie), łączniku (dywizie) i minusie

na górę strony
Myślnik
Myślnik to znak interpunkcyjny w postaci dłuższej poziomej kreski. Jest reprezentowany przez pauzę (dłuższą kreskę) lub półpauzę (krótszą kreskę).
O jeszcze krótszych kreskach: łączniku (dywizie) i minusie powiemy dalej.
.
na górę strony
Pauza (dokładniej)
Word:
Ctrl+Alt+[minus na klawiaturze numerycznej]
albo
[lewy Alt]+[0151 na klawiaturze numerycznej]
UTF-8: —
Pauza jest stosowana:
– jako znak międzywyrażeniowy
To wyjaśnienie jest — jak na nasze potrzeby — za mało dokładne.
W 1913 Kożuchowski — mieszkający już w Lublinie — ściąga tu Kwiatkowskiego.
Po obu stronach pauzy międzywyrażeniowej robimy odstępy (spacje).
– w dialogach jako znak rozpoczynający wypowiedź
— Ba, Kromwel! Kromwel heretyk! — zakrzyknął Zagłoba.
— A książę wojewoda? — spytał poważnie Jan Skrzetuski.
Po znaku rozpoczynającym wypowiedź piszemy twardą spację, aby justowanie nie mogło zwiększyć odstępu.
.
na górę strony
Półpauza
Word:
Ctrl+[minus na klawiaturze numerycznej]
albo
[lewy Alt]+[0150 na klawiaturze numerycznej]
UTF-8: –
Półpauza jest nowością, która przywędrowała do Polski z krajów anglosaskich w połowie lat 70. XX w. i różne wydawnictwa stosują nieco odmienne zasady jej używania.
Wybrałem, jak mi się zdaje, rozsądne zasady.
Półpauzy używamy
– do oznaczania zakresów (bez spacji po bokach)
Gwałtowny rozwój w latach 1990–2000.
Chłopiec w wieku 5–7 lat.
Z pociągu Warszawa–Berlin...
Możemy jej też użyć np.
– jako znaku punktacji list nienumerowanych (z twardą spacją jako znakiem następnym)
Na zebraniu byli obecni:
– Anna Targoszowa,
– Jan Kowalski.
Oczywiście użycie innego punktora nie jest błędem, lecz półpauza jest bezpieczniejsza od znaków ozdobnych, które bez zainstalowania odpowiedniej czcionki mogą wyglądać dziwacznie. Pauza wygląda długawo, łącznik (dywiz) jest krótki i mało widoczny, a półpauza pasuje jak ulał.
.
na górę strony
Łącznik (dywiz)
Word i UTF-8:
Klawisz minusa (-)
Łącznik to najkrótsza pozioma kreska (-), krótsza od półpauzy (–) i pauzy (—).
Dodatkowe informacje o nim znajdziesz na podstronie).
Bez spacji po bokach służy do:
– do dzielenia wyrazów między wierszami
– oddzielania słów w określeniach wieloczłonowych
Starża-Majewski, Wierusz-Kowalski
Akademia Górniczo-Hutnicza
płyn mózgowo-rdzeniowy
– w wyrazach zawierających liczby
25-krotny, 2-letni
– w w niektórych skrótach i ich odmianie
z-ca
członek PAN-u
– w zapisie kodów pocztowych, numerów telefonicznych itp.
16-500 Sejny, tel. 22-666-13-64
Ze spacją po prawej stronie jest używany:
– w konstrukcjach w postaci
jedno- lub wieloczłonowy
dwu-, trzy- lub czteroczęściowy
.