Daty

Najczęstszy błąd
to podawanie nazwy miesiąca w mianowniku zamiast w dopełniaczu:
dobrze: 1 maja 2009 r.
źle: 1 maj 2009 r.
dobrze: dwunasty marca dwa tysiące pierwszego roku
źle: dwunasty marzec dwa tysiące pierwszego roku
.
na górę strony
Częstym błędem jest także
tłumaczenie, że styczeń, luty itd. są miesiącami:
dobrze: Opłata za marzec i miesiące zaległe.
źle: Opłata za miesiąc marzec i zaległe.
dobrze: Szkolenie zorganizujemy w styczniu.
źle: Szkolenie zorganizujemy w miesiącu styczniu.
Taki błąd tłumaczenia tego co oczywiste, za pomocą dodatkowych niepotrzebnych słów, nazywamy pleonazmem.
.
na górę strony
Jak pisać daty?
Po polsku podajemy kolejno: dzień, miesiąc i na końcu — rok.
Części daty oddziela się spacjami, z wyjątkiem przypadku gdy wszystkie składniki daty wyrażone są za pomocą cyfr arabskich — wówczas oddziela się je kropkami bez spacji.
Należy unikać łamania wierszy na datach.
dobrze:
– pierwszy maja dwa tysiące drugiego roku
– 1 maja 2002 r.
– 1 V 2002 r.
– 1.5.2002 r.
– 01.05.2002 r.
– 01.05.2002
źle:
– pierwszy maj dwa tysiące drugiego roku
– pierwszy maja dwutysięcznego drugiego roku
– 1 maj 2002 r.
– 1.V.2002 r. — kropki zamiast spacji
– 1 V 2002r. — brak ostatniej spacji oddzielającej
– 01. 05. 2002 r.— zbyteczne spacje po kropkach oddzielających
.
na górę strony
Mówimy rok dwa tysiące drugi, ale rok dwutysięczny, więc:
– pierwszy maja dwa tysiące drugiego roku
ale
– pierwszy maja dwutysięcznego roku
.
na górę strony
Standard ISO-8601
Dla potrzeb międzynarodowej wymiany dokumentów opracowano standard ISO-8601 nakazujący pisanie dat w postaci:
2009-07-27
.