i w mowie potocznej

Na stronie poradni językowej PWN można znaleźć taką opinię:
Formy używamy w bierniku (np. tę kobietę), formy w narzędniku (np. tą kobietą).
W bierniku jest dopuszczalne tylko potocznie. Językoznawcy różnie tę opinię uściślają. Jedni mówią, że biernikowe można tolerować tylko w swobodnym języku mówionym, inni — że także w nieoficjalnych tekstach pisanych, np. w prywatnej korespondencji. Ci, którzy bardzo dbają o poprawność wypowiedzi, starają się nie używać biernikowego w ogóle.
— Mirosław Bańko, PWN
.